1. Home
  2. Đăng Ký Gói BIG Vinaphone

Đăng Ký Gói BIG Vinaphone

Gói BIG

BIG90

Dung lượng

30 GB

Giá cước 90.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Cú pháp DATA6 BIG90 gửi 1543
Chú thích

1GB/ Ngày

Đăng ký

BIG120

Dung lượng

60 GB

Giá cước 120.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Cú pháp DATA6 BIG120 gửi 1543
Chú thích

60GB (2GB/ngày)

Đăng ký

BIG200

Dung lượng

120 GB

Giá cước 200.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Cú pháp DATA6 BIG200 gửi 1543
Chú thích

120GB (4GB/ngày)

Đăng ký

BIG300

Dung lượng

180GB

Giá cước 300.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Cú pháp DATA6 BIG300 gửi 1543
Chú thích

180GB (6GB/ngày)

Đăng ký

Ghi chú : Các gói BIG DATA lưu lượng cực khủng của Vinaphone. Gói BIG đang được khuyến mại X2 DATA giá không đổi

Bình luận