1. Home
  2. Đăng Ký Gói BIG Vinaphone

Đăng Ký Gói BIG Vinaphone

Gói BIG

BIG90

Dung lượng

7 GB

Giá cước 90.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Cú pháp DATA6 BIG90 gửi 1543
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập

Đăng ký

DISNEY

Dung lượng

8GB

Giá cước 89.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Cú pháp DATA6 DISNEY gửi 1543
Chú thích

8GB +Miễn phí truy cập game, apps, wallpaper, ebook của Disney tại http://store.vinaphone.vn

Đăng ký

BIG120

Dung lượng

12 GB

Giá cước 120.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Cú pháp DATA6 BIG120 gửi 1543
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập

Đăng ký

BIG200

Dung lượng

22 GB

Giá cước 200.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Cú pháp DATA6 BIG200 gửi 1543
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập

Đăng ký

BIG300

Dung lượng

36GB

Giá cước 300.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Cú pháp DATA6 BIG300 gửi 1543
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập

Đăng ký

Ghi chú : Các gói BIG DATA lưu lượng cực khủng của Vinaphone. Gói BIG đang được khuyến mại X2 DATA giá không đổi

Bình luận