1. Home
  2. Đăng Ký Gói MAX Vinaphone

Đăng Ký Gói MAX Vinaphone

Gói MAX

MAX100

Dung lượng

30GB

Giá cước 100.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Cú pháp DATA6 MAX100 gửi 1543
Chú thích

Khi hết tốc độ khi hạ băng thông là 256/128 kbps miễn phí cước phát sinh

Đăng ký

MAX200

Dung lượng

60GB

Giá cước 200.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Cú pháp DATA6 MAX200 gửi 1543
Chú thích

Hết dung lượng miễn cước vượt gói

Đăng ký

MAX300

Dung lượng

100GB

Giá cước 300.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Cú pháp DATA6 MAX300 gửi 1543
Chú thích

Hết dung lượng miễn cước vượt gói

Đăng ký

6TMAXS

Dung lượng

5GB/tháng

Giá cước 250.000 đ/180 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Cú pháp DATA6 6MAXS gửi 1543
Chú thích

Gói cước 6 tháng cho sim sinh viên

Đăng ký

6TMAX

Dung lượng

22.8GB

Giá cước 350.000 đ/180 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Cú pháp DATA6 6MAX gửi 1543
Chú thích

Gói 6 tháng tiết kiệm

Đăng ký

DT30

Dung lượng

7GB

Giá cước 30.000 đ/7 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Cú pháp DATA6 DT30 gửi 1543
Chú thích

7GB dùng 7 ngày

Đăng ký

D30G

Dung lượng

30GB

Giá cước 90.000 đ/30 ngày
Cước phát sinh Miễn phí
Cú pháp DATA6 D30G gửi 1543
Chú thích

+ 1GB/ngày liên tục 30 ngày
+ Áp dụng cho thuê bao được ưu đãi gói

Đăng ký

Ghi chú : Cách đăng ký các gói MAX Vinaphone trọn gói, miễn phí cước phát sinh ngoài gói

Bình luận